فاصله کوتاه شصت سیصد: فاصلۀ کوتاه در رسیدن به هدف

لطفا جهت پرداخت آنلاین از فرم زیر استفاده نمایید.

توجه: قبل از انجام پرداخت، با بخش مربوط هماهنگ نمایید.

نام و نام خانوادگی:


مبلغ به تومان:


تلفن یا موبایل:

توضیحات / آدرس تحویل خدمات:


کد پراخت همپا: *788*97*0193# پرداخت بانکی بدون کسر کارمزد.

فاصله کوتاه

سایت فاصله کوتاه، با هدف کوتاه شدن فاصله ها جهت رسیدن به اهداف کاری، مجموعه سایتی را پایه گذاری نموده است تا در کمترین زمان و بدون نیاز به مراجعه حضوری به نیازهای خود در اینترنت دسترسی پیدا نمایید.

درگاه پرداخت

شاپرک پرداخت اینترنتی شاپرک:

پرداخت موبایلی:

*788*97*0193#

فاصله کوتاه: آسمان آبی، زمین پاک، رسیدن شما به اهداف کاری بدون ماندن در ترافیک
Icons made by Vectors Market from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY