فاصله کوتاه شصت سیصد: فاصلۀ کوتاه در رسیدن به هدف
ابعاد چاپ

اندازه ابعاد چاپ و چگونگی طراحی در اندازه های مورد نظر در این صفحه ملاحظه نمایید:

55 × 55

اندازه قبل از برش: عرض55 طول55 میلیمتر

اندازه کارت ویزیت فانتزی، که بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 2 میلیمتر از هر طرف)

85 × 48

اندازه قبل از برش: عرض85 طول48 میلیمتر

اندازه معمول جهت کارت ویزیت، که این اندازه بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 2 میلیمتر از هر طرف)

90 × 60

اندازه قبل از برش: عرض90 طول60 میلیمتر

اندازه معتبر و حرفه‌ای کارت ویزیت، که بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 3 میلیمتر از هر طرف)، این ابعاد در کارت های عابربانک مورد استفاده قرار میگیرد.

A3

اندازه قبل از برش: عرض297 طول420 میلیمتر

سایز بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 2 میلیمتر از هر طرف)

A3 کوچک

اندازه قبل از برش: عرض290 طول400 میلیمتر

سایز بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 2 میلیمتر از هر طرف)

A4

اندازه قبل از برش: عرض210 طول297 میلیمتر

سایز بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 2 میلیمتر از هر طرف)

A4 کوچک

اندازه قبل از برش: عرض200 طول290 میلیمتر

سایز بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 2 میلیمتر از هر طرف)

A5

اندازه قبل از برش: عرض148 طول210 میلیمتر

سایز بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 2 میلیمتر از هر طرف)

A5 کوچک

اندازه قبل از برش: عرض145 طول200 میلیمتر

سایز بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 2 میلیمتر از هر طرف)

A6

اندازه قبل از برش: عرض105 طول148 میلیمتر

سایز بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 2 میلیمتر از هر طرف)

A6 کوچک

اندازه قبل از برش: عرض100 طول145 میلیمتر

سایز بعد از برش کمی کوچکتر از اندازه فایل میشود. (حدود 2 میلیمتر از هر طرف)

پاکت نامه

اندازه قبل از برش: عرض260 طول230 میلیمتر

اندازه پاکت پس از آماده سازی 220 در 110 میلیمتر میباشد. این اندازه با نام های پاکت ملخی و پاکت اداری نیز نام برده میشود.

فاصله کوتاه

سایت فاصله کوتاه، با هدف کوتاه شدن فاصله ها جهت رسیدن به اهداف کاری، مجموعه سایتی را پایه گذاری نموده است تا در کمترین زمان و بدون نیاز به مراجعه حضوری به نیازهای خود در اینترنت دسترسی پیدا نمایید.

درگاه پرداخت

شاپرک پرداخت اینترنتی شاپرک:

پرداخت موبایلی:

*788*97*0193#

فاصله کوتاه: آسمان آبی، زمین پاک، رسیدن شما به اهداف کاری بدون ماندن در ترافیک
Icons made by Vectors Market from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY