فاصله کوتاه

طراح حرفه ای

جهت انجام طراحی توسط طراحان حرفه ای ما به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • هزینه طراحی به صورت ساعتی یا توافقی انجام میشود.
 • مبلغ 20% از هزینه طراحی در ابتدا دریافت میگردد.
 • جهت پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت سایت و یا حساب زرین پال طراحان اقدام نمایید.
 • نمونه و مراحل طراحی به صورت اینترنتی از طریق ایمیل و تلگرام انجام میشود.
 • در صورت تمایل به دریافت فایل نهایی، فایل با پسوند Tif یا PDF تحویل میگردد.

آقای ثقفی

 • فرمبندی و چیدمان صفحات دیتا دار و متغیر
 • طراحی سررسید
 • تولید کارتهای رمز دار
 • کارتهای بارکد دار QR-Code
 • کارت پرسنلی

سحر سلمانی

 • کارت ویزیت، سربرگ، پاکت
 • ساک دستی
 • ست اداری
 • فاکتور، رسید، حواله
 • و...

خانم حائری

 • کارت ویزیت، سربرگ، پاکت
 • ساک دستی
 • ست اداری
 • فاکتور، رسید، حواله
 • و...

خانم رحیمی

 • کارت ویزیت، سربرگ، پاکت
 • ساک دستی
 • ست اداری
 • فاکتور، رسید، حواله
 • و...

آقای ولدی

 • طراحی لوگو
 • کارت ویزیت، سربرگ، پاکت
 • ساک دستی
 • ست اداری
 • فاکتور، رسید، حواله
 • و...