فاصله کوتاه

آرزو حسینی

آرزو حسینی

  • تایپ فارسی، تایپ انگلیسی، تایپ فرمول، شکل، تایپ جدول و...
  • تبدیل فایل صوتی به متن
  • ویراستاری ادبی و عمومی
  • صفحه آرایی کتاب و پایان نامه

 

تماس با ما

جهت مشاهده نمونه کار با طراح تماس بگیرید